ПРОДУКТИ - СТРОИТЕЛНИ СКЕЛЕТА

Изработваме строителни скелета с различни размери и параметри. В зависимост от височината, която Ви е необходима можете да избирате от различните типове строителни скелета. Допълнителните елементи могат да се поръчват.

Предимства на нашите скелета:

  • Скелетата се сглобяват без нуждата от инструменти
  • Скелетата могат бързо и лесно да бъдат премествани без те да бъдат разглобявани
  • Скелетата могат да се използват като самостоятелни кули
  • Скелетата са метални, но с тегло като на алуминиевите
  • Скелетата са максимално издръжливи при сурови условия на експлоатация
  • Скелетата се справят там, където рамковите и фасадните не могат да бъдат използвани

Технически данни:

Описание Мярка СС 2300/12 СС 2000/10 СС 1800/8 СС 1800/5 СС 1600/5
Работна височина (H раб.) м. 12.8 10.8 8.7 6.0 5.8
Максимална височина (Н max.) м. 12.2 10.0 7.8 5.0 5.0
Размери площадка м. 2.3/1 2/1.2 1.8/0.9 1.8/0.9 1.6/0.7
Товароносимост кг. 200 200 200 200 200
Височина на модула м. 1.92 1.21 1.46 1.46 1.61
Брой на модулите бр. 6 8 5 3 3
Тегло кг. 330 300 200 150 140

Нашите модели